การชำระเงิน

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลศิริราช

เลขที่บัญชี 987-2-00398-0

ชื่อบัญชี นายภคพล ทิมประเสริฐ

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

เลขที่บัญชี 016-296207-5

ชื่อบัญชี นายภคพล ทิมประเสริฐ

 

แจ้งการโอนพร้อมส่งหลักฐานมายัง loongmaha@gmail.com