สืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์
เข้าสู่ระบบ


รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
   
ระบุรหัส SAP
   
ระบุชื่อรายการ
   
ระบุห้อง
   
ระบุปีงบประมาณ
   

   
เลือกประเภท :
 
เลือกสถานะ :
 
เลือกหน่วย :
   
*** เนื่องจากระบบยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับสำนักงานภาควิชาอีกครั้ง ขอบคุณครับ ***